Кампания за опазване на пчелите в България

 

Защо пчелите са важни за природата? Какъв би бил животът ни без тях? Знаете ли, че пчелите са намалели драстично за последните 10 години и ние можем да спрем това?

Националната информационна кампания „На пчелите с любов” се занимава активно с тези въпроси и представя проблемите, които създаваме на пчелите с нашите всекидневни действия и бездействия. Време е да се изправим заедно пред проблема с преждевременната смъртност сред пчелите в България и да намерим трайното му решение!

Нашата цел е да поднесем възможност за избор пред всеки: бъдеще с или без пчелите? Ние самите избрахме … [още]


Приятели на пчелите: