Кошер “Причини”


 • Неоникотиноидните химикали, с които се обработват самите семена – причинява загуба на ориентацията, мъчителна смърт, парализа
 • Обработка с пестициди и нерегламентирано пръскане на пчелната паша – причинява незабавна или бавна и мъчителна смърт
 • Погрешна човешка дейност, прекомерна експлоатация, ГМО – причинява значително намаляване на пчелните семейства в цели райони, осиротяване на пчелни семейства, дезориентиране и обричане на глад и смърт
 • Насаждения на монокултури, електромагнитни вълни и лъчения – причинява затрудняване на пашата, намаляване на семействата, глад, постепенна смърт.
 • Естествени врагове и болести – трудност при самозащитата поради отслабване на имунната система
 • Най-голямата заплаха за пчелите е човекът!

Кошер “Помогни”


 • Засаждайте цветя и билки в дворните и зелени пространства.
 • Изисквайте правомерна употреба на пестицидите и подбор на препаратите във вашия район.
 • Купувайте мед и други пчелни продукти от местни и регистрирани пчелари.
 • Бъдете взискателни към администрирането на проблема във вашия район. Не забравяйте – ако само допирът до дадена храна убива пчелите, какво ни гарантира, че тази храна не убива и нас? Нека не позволяваме нечий мързел да ни трови.
 • Бъдете добре информирани. Пчелите не са домашни животни! Пчелите са диви животни, които доброволно ни предоставят част от техните лечебни и здравословни продукти, срещу подслон и грижи.
 • Пчелите жилят само при самозащита, като жертват живота си, в името на семейството! Работата с тях не е шега, за това им покажете вашето уважение и признателност като сами следите за безопасността си.