ЗА НАС

Кампания „На пчелите с любов“ се организира съвместно от Сдружение „Щипка“ и „Национално сдружение на жените пчелари“. Двете организации обединяват усилия за справянето с проблема с драстично намаляващата популация на медоносни пчели, след срещата им по време на проекта „Хексагон“ в рамките на Фестивал за изкуство в публично пространство Западен парк. Сдружение „Щипка“ е фокусирано върху комуникирането на социално значими проблеми и каузи, със средствата на изкуството и аудио-визуалните похвати. От своя страна, „Национално сдружение на жените пчелари“ има за своя цел да развива пчеларството в България и да утвърждава и гарантира чистотата и качеството на предлаганите на пазара пчелни продукти. Двете организации работят по каманията в колаборация, като Сдружение
„Щипка“ отговаря предимно за комуникацията на проекта с другите партньорски организация от неправителствения сектор и с широката общественост, докато „Национално сдружение на жените пчелари“ поема основно експертната функция и е пряко отговорно за предвидените в рамките на кампанията работни срещи и семинари.