Кампания за опазване на пчелите в България

Кампания за опазване на пчелите в България
Защо пчелите са важни за природата? Какъв би бил животът ни без тях? Знаете ли, че пчелите са намалели драстично за последните 10 години и ние можем да спрем това?
Националната информационна кампания „На пчелите с любов” се занимава активно с тези въпроси и представя проблемите, които създаваме на пчелите с нашите всекидневни действия и бездействия. Време е да се изправим заедно пред проблема с преждевременната смъртност сред пчелите в България и да намерим трайното му решение!
Нашата цел е да поднесем възможност за избор пред всеки: бъдеще с или без пчелите? Ние самите избрахме бъдеще с пчелите, защото, унищожавайки ги, ние унищожаваме самите себе си.
Защо пчелите?
Пчелите са уникален вид, постигнал съвършенство в резултат на милиони години. Те имат любопитна история, от която човекът тепърва има какво да учи. Пчелите имат изключителен социален ред и ни дават пълна картина за състоянието на Земята. С тяхната неуморна работа по опрашване те създават пъстрота, разнообразие и виталност в природата. Пчелите носят здраве. Пчелните продукти имат полезни свойства за хората и широко приложение в нашата култура. Макар и малки по размер, тези същества имат незаменимо влияние върху света ни, такъв какъвто го познаваме.
Кампанията ще протече в поредица от артистични прояви, образователни мероприятия и отворени събития. Чрез обединяване на редица екологични организации, представители от неправителствения сектор и бизнеса, както и с добрата воля на институциите, ще запознаем хората с характеристиките на проблема. Научете повече за „Синдрома на празния кошер” (СРПК), за вредното влияние на пестицидите, за реда в пчелните колонии, за високите характеристики на българския мед и пчелните продукти – едно истинско богатство за страната ни. Ще разкажем още за добрите примери на пчеларите в България и от цял свят, както и какво прави Европейската комисия (ЕК) по въпроса, какви са предприетите мерки до този момент, какво още може да бъде направено. Открийте един куп интересни неща за тези уникални създания по време на кампанията и вземете активно участие в решаването на проблема!
„На пчелите с любов” цели да обедини всички заинтересовани страни по темата. Включете се в календара на кампанията с ваше събитие, дайте още предложения за решение на проблема в България, подайте сигнал и следете за нередности, свързани с пчелите във вашия район, включете се в партньорската и доброволческа мрежа „Приятели на пчелите”.