Полезни Връзки

Държавен фонд “Земеделие” / Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016

 

Министерство на земеделието и храните на Република България

 

Министерство на околната среда и водите

 

Българска агенция по безопасност на храните

 

Национална служба за растителна защита

 

Европейска комисия, сектор “Пчели”

 

Европейски орган за безопасност на храните, EFSA, “Здравеопазване на пчелите”

 

ПРОЕКТ: ПЧЕЛАРСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВА НА БЕЗРАБОТИЦАТА И СТАБИЛНА БАЗА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ,

No 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 – 96

 

Декларация на пчеларите от област Шумен, февруари 2010г.

 

НОВИНИ за пчеларска програма

 

Форум Пчеларски портал

 

Издателство “Еньовче” – специализирана пчеларска литература