CCD / СРПК

Какво e Синдром на разрушената пчелна колония ?

Colony Collaps Disorder (CCD), на български Синдром на разрушената пчелна колония (СРПК) или по-популярен като “синдром на празния кошер” е термин, въведен през 2005г. в САЩ и приет от ЕС с доклади от 2006г. и 2008г., с който се описва неочаквано и  необичайно опразване на кошерите на медоносните пчели в много страни и различни райони по света.

В началото, при отчитане на загубите е наблюдавана тенденция пчелите работнички да напускат масово кошера като оставят в него майката с пило и дори пълни пити с мед. Именно тази загадъчна реакция на пчелната колония митологизира термина CCD в САЩ, определя го като “природен феномен” и го прави враг номер едно за пчеларите преди вече повече от 10 години.

Европа остава по-умерена в становищата и извършването на наблюдения като поставя под този обобщаващ термин следните причини за непредсказуема или преждевременна смъртност сред пчелните семейства:

  • Ефектите от интензивното селско стопанство и използването на пестициди;
  • Гладуването и неправилно хранене на пчелите;
  • Вирусни болести;
  • Атаки от инвазивни паразити – акара Varroa destructor, азиатски стършели (Vespa velutina), малък кошерен бръмбар Aethina tumida и пчелният кошерен акар;
  • Генетично модифицирани растения;
  • Промените в околната среда.

 

В общи линии, причината за синдрома на празния кошер е преди всичко негативното въздействие, което хората оказват върху пчелите, чрез урбанизацията, нерегламентираната употреба химикали и вредни за околната среда вещества, експериментите с растителни култури, работата с антибиотици, експлоатацията и индустриализацията. В САЩ необходимото чисто поради икономически фактори  подвижно опрашване и засаждането на хиляди декари монокултури допълнително отслабва организма на пчелните колонии. В Европа в докладите от 2008г. се посочва, че няма данни смъртността сред пчелите да е причинена от отравяне с пестициди. Само 5 години по-късно вече докладите звучат по съвсем различен начин, като се подчертава икономическото значение на биологичния вид “медоносна пчела”.

“По-голямата част от отглежданите култури в Европейския Съюз (ЕС) зависят от опрашването. Световната парична стойност на опрашването се оценява на стотици милиарди евро.”… “поради важната екологична и икономическа стойност на пчелите, е необходимо да се провеждат мерки за надзор на местно, национално ниво и континентално ниво.” – се казва в резюмето от доклада на ЕФСА.

 

На територията на нашата страна, както обичат да казват нашите експерти пчелари “Няма синдром на празния кошер – има синдром на празната глава”. Това не е случайно. България има уникална по рода си природа и биоразнообразие, което дава възможност на пчелите да се справят с някои от по-сериозните проблеми като болести, естествени вредители и отслабен имунитет. Разнородната паша също не е за подценяване в борбата за отглеждане на здрави пчелини. Въпреки това, заради  употребата на вредни за пчелите химикали, местни административни проблеми, злоупотреби с ГМО и не на последно място  липса на приемственост в сектора и нашата страна отчита сериозни загуби при одомошените пчелни семейства. За жалост, в България не е практика да се правят подробни и своевременни изследвания върху сектора. В същото време пчеларството е занаят, който може да даде пълна и ясна картина за екологичното състояние на отделните райони.

Необичайната смъртност на пчелите е тъжен “феномен”, който вълнува повечето страни в света вече над 10 години. Това е обаче и неуспорим индикатор, че нещо в отношенията ни с природата не върви в правилната посока. Завишената смъртност сред пчелните колонии не е синдром, а симптом за болестта на безхаберието към собственото ни здраве и благополучие.

 

Време е да спрем със спекулациите и да вземем превантивни мерки срещу една възможна екологична катастрофа като предприемем реални действия, които да доведат до трайно решение на проблема.