21 ГРАМА ЗЛАТО

България е уникална по рода си страна, с изключително богато разнообразие от мед – вкус, текстура и съдържание на полезни вещества. Би било разхищение да не използваме природните си богатства, нали? Екологичната акция „21 грама злато” е насочена към премахването на опакованите медчета и заменянето им с български качествен мед, в амбалаж, подходящ за многократна употреба. Целта е заведенията да елиминират некачествените продукти и замърсяващите околната среда опаковки. Честа практика е пакетираният мед да се предлага не просто в един тип опаковка, а в така наречените композитни опаковки (комбинация от различен тип амбалаж), което още повече утежнява процеса по сортиране и рециклиране. На пръв поглед проблемът изглежда малък по мащаб, но има голямо значение, спрямо отпадъците. Данните сочат, че над 6 милиона туристи са посетили страната ни към ноември 2014г. Ако включим и активните българи, които ежедневно посещават обекти от сектора ХоРеКа, се получава огромен брой консумирани продукти, пакетирани в опаковки, които рядко се рециклират. Алтернативата е добрият пример от редица заведения в гр. София и в страната (виж картата) да бъде приет като обща практика на територията на цялата страна. В “по-добрите заведения” на клиентите се предлага истински мед, с доказани качества от български производители, по подходящ начин, готов за употреба веднага, без отпадък. Това не само повиша качеството на предлаганата услугата, но и показва на потребителите, че трябва да бъдат по-взискателни, когато става дума за тяхното лично здраве.

Loading map...

Loading

Включете се в акцията сега, защото:
  • „Пакетираното медче” е в досадна, най-често некачествена опаковка, която често се отваря трудно, цапа и уронва престижа на вашето заведение.
  • Употребата на мед от стъклен буркан е бърза, лесна и удобна.
  • Позволява контрол върху качеството и хигиената.
  • Намалява отпадъка на две нива, тъй като често, след употреба на пакетчето се изразходва допълнителен ресурс – или вода, или кърпички, в резултат на некачествената опаковка.
Ако и Вие искате да бъдете част от акцията и да Ви включим в картата ни с добри примери  ни пишете на 21grama@shtipka.org

Акцията „21 грама злато", се реализира по проект „Прозрачност в управлението на отпадъците" договор №20 от 30.01.2015 г. и е част от планираните дейности, в рамките на национална информационна кампания „На пчелите с любов”, която се организира от Сдружение „Щипка” и „Национално Сдружение на Жените Пчелари”.